فولاد ساختمانی از انواع فولاد است که از آن برای ساخت مقاطع و مصالح ساختمانی استفاده می شود. این نوع فولادها جز فولادهای ساده کربنی هستند و میزان کربن آنها حداکثر به ۰.۳ درصد می رسد.