فولاد سمانته (سمانتاسیون) یا فولاد های سطحی سخت شونده دارای حداکثر ۰.۳ درصد کربن هستند که علاوه بر کربن، منگنز، مولیبدن، نیکل و کروم دارند. فولاد های سمانته دارای مقاومت به ضربه ی بالایی هستند. از کاربرد های این دسته میتوان به طراحی و ساخت چرخ دنده ها، اجزای فرمان و صنایع پلاستیک و ملامین اشاره کرد. واژه سمانته به معنی سخت شونده سطحیست.