فلزات سنگین به عناصر شیمیایی فلزی گفته می شود که دارای وزن مخصوص بزرگ‌تر از ۶ گرم بر سانتی‌متر مکعب و وزن اتمی بیشتر از ۵۰ گرم باشد. 

خصوصیات فلزات سنگین

  •  دوام و استحکام بالا
  • وزن، چگالی و عدد اتمی بالا
  • دارای خاصیت انعکاسی
  • سمیت بالا