دستگاه های گیوتین برای برش انواع ورق ها در ضخامت های مختلف می باشد.
ورق کاری به مجموع عملیاتی اطلاق می شود که به منظور فرم دادن ورق انجام می گیرد . این عملیات ها بسیار متنوع می باشند که از جمله می توان عملیات های برشکاری , خمکاری , کشش عمیق , فرایند های اتصال و منتاژ ورق ها و… را نام برد که در ادامه به شرح برخی از آنها می پردازیم.