انواع میلگرد ترانس (میل ترانس):

میلگردهای ترانس هم در چند نوع مختلف تولید می‌شوند. نحوه ساخت، اندازه و ابعاد قیمت و کاربرد انواع مختلف میلگرد ترانس را مشخص می‌کند.

میلگرد ترانس پولیش (تک پولیش):

میلگرد ترانس تک پولیش به شیوه نورد گرم ساخته‌شده، در فرایند تولید سطح آن صیقلی و صاف و براق می‌شود.

میلگرد ترانس دو پولیش (سنگ خورده):

سطح این نوع میلگرد ترانس از نوع تک پولیش صاف‌تر و براق‌تر است.