فولاد یکی از پرکاربردترین فلزات در صنایع مختلف است. می دانید که فولاد آلیاژی از آهن است؛ بنابراین می توان با ساخت انواع آلیاژهای فولاد، ویژگی های مکانیکی و شیمایی دلخواه را ایجاد کرد. خصوصیاتی مثل قابلیت ماشین کاری، جوشکاری، تراشکاری، خمکاری و… از جمله این مواد هستند که اهمیت زیادی دارند. آیا می دانید فولاد اتومات چیست.